Certificeringsprocessen (CoC)

Kom godt i gang med certificeringsprocessen, der starter med, at din virksomhed skal indhente et tilbud på certificering hos et FSC-godkendt certificeringsorgan eller en gruppeadministrator.

Certificeringsprocessen fra A-Z

Certificeringsprocessen i korte træk

Fra din virksomhed beslutter sig for at blive FSC-certificeret til, at I får jeres FSC-certifikat, ser forløbet typisk sådan ud:

01Kontakt udbyder

Kontakt et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator mhp. at få et tilbud

02Vælg udbyder

Vælg et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator og planlæg certificeringsprocessen internt

03Udvikl procedure

Udarbejd og implementer en certificeringsprocedure, inkl. oplæring af personale og tilpasning af systemer/arbejdsprocesser

04Ekstern evaluering

Ekstern evaluering foretaget af certificeringsorganet eller gruppeadministratoren (assessment)

05Evalueringsrapport

I modtager en evalueringsrapport med eventuelle afvigelser, der skal håndteres, og information om certificeringsbeslutning

06Certificering

I modtager FSC-certifikat

07Årlig audit

Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretager årlig kontrol hos jer (audit)

08Værdiskabelse

Få det fulde potentiale ud af FSC-certifikatet

01. Kontakt udbyder:

Kontakt et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator mhp. at få et tilbud

02. Vælg udbyder:

Vælg et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator og planlæg certificeringsprocessen internt

03. Udvikl procedure:

Udarbejd og implementer en certificeringsprocedure, inkl. oplæring af personale og tilpasning af systemer/arbejdsprocesser

04. Ekstern evaluering:

Ekstern evaluering foretaget af certificeringsorganet eller gruppeadministratoren (assessment)

05. Evalueringsrapport:

I modtager en evalueringsrapport med eventuelle afvigelser, der skal håndteres, og information om certificeringsbeslutning

06. Certificering:

I modtager FSC-certifikat

07. Årlig audit:

Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretager årlig kontrol hos jer (audit)

08. Værdiskabelse:

Få det fulde potentiale ud af FSC-certifikatet

Certificeringsprocessen trin for trin

trin
01

Kontakt et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator (gruppecertificering)

Et certificeringsorgan er en uvildig organisation, som fortager certificeringer. Certificeringsorganet vil informere om, hvilken standard din virksomhed skal leve op til og give et pris- og tidsestimat. En gruppeadministrator har en FSC-gruppecertificering, som kontrolleres af et certificeringsorgan, og som mindre virksomheder kan optages i og dermed blive certificeret gennem. Gruppeadministratoren vil ligesom certificeringsorganet informere om pris, standarder og tidsperspektiv.

Du kan finde en liste over certificeringsorganer her og en liste over gruppeadministratorer her. Bemærk: Gruppecertificering er kun for virksomheder, der højst har 15 ansatte (svarende til fuldtid). FSC Danmark anbefaler altid, at I indhenter flere tilbud på FSC-certificering. Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren vil bede jer udfylde en ansøgning, som deres tilbud vil laves ud fra.

trin
02

Vælg et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator og planlæg certificeringsprocessen internt

Efter en grundig vurdering af tilbuddene, hvor I har sat jer ind i vilkår og de krav, I skal leve op til, vælger I et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator, og der underskrives en kontrakt. I den fase aftaler man som regel også et tidspunkt for den første hovedevaluering (assessment) af, om jeres virksomhed lever op til certificeringskravene. FSC Danmark anbefaler, at I efterfølgende laver en projektplan for certificeringsprocessen med ansvarspersoner, opgaver og deadlines.
 

trin
03

Udarbejd og implementer en certificeringsprocedure

Med udgangspunkt i den gældende FSC-CoC-standard og eventuelt andre relevante FSC-standarder skal din virksomhed udarbejde en skriftlig procedure, som beskriver, hvordan din virksomhed overholder FSC’s CoC-krav. Efterfølgende skal proceduren implementeres i din virksomhed gennem oplæring af ansatte, eventuel tilretning af eksisterende arbejdsgange og systemer samt andre tiltag.

Certificeringsorganet må ikke hjælpe med at udforme proceduren, hvorimod en gruppeadministrator gerne må hjælpe en virksomhed med dette som en del af en gruppecertificering. Du kan få hjælp til at udvikle procedurer hos en konsulent og finde gratis skabeloner til bl.a. procedure, skemaer og bilag samt anden praktisk hjælp til certificering her.

trin
04

Ekstern evaluering (assessment)

Certificeringsorganet/gruppeadministratoren besøger din virksomhed og foretager en evaluering for at vurdere, om din virksomhed lever op til FSC’s CoC-krav på baggrund af gennemgang af procedurer, processer og interviews med relevante medarbejdere.

trin
05

Evalueringsrapport

Certificeringsorganet / gruppeadministratoren udarbejder en rapport, som er baseret på evalueringen. Med udgangspunkt i denne afgøres det, om din virksomhed kan blive FSC-certificeret. I en certificeringsrapport kan der være mindre eller større afvigelser, som skal håndteres inden for en bestemt tidsfrist, for at et certifikat kan udstedes/fastholdes.
 

trin
06

Certificering

Når eventuelle større afvigelser er håndteret, modtager din virksomhed FSC-certifikatet. I nogle tilfælde kan en ekstra evaluering/kontrol komme på tale, hvis virksomheden ikke lever tilstrækkelig op til certificeringskravene.
 

trin
07

Årlig audit

Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretager en årlig audit af din virksomhed, hvor det kontrolleres, at I fortsat lever op til FSC’s sporbarhedskrav. En FSC-certificering er gyldig i fem år, og efter en årlig audit fra år to til fem, skal din virksomhed certificeres på ny (hovedevaluering).
 

trin
08

Få det fulde potentiale ud af FSC-certifikatet

En FSC-certificering er ikke bare et certifikat til væggen. Med FSC har din virksomhed et værktøj, der kan skabe værdi i virksomhedens forskellige afdelinger og inspirere i virksomhedens øvrige bæredygtighedsarbejde. I CSR- og miljøafdelingen får man dokumentation og indhold til CSR-rapporten samt et stort bidrag til FN’s verdensmål. I kommunikations- og marketingsafdelingen kan man anvende FSC’s velkendte logo og øvrige varemærker til at kommunikere produkter af ansvarligt træ. I salgsafdelingen får man ekstra salgsargumenter, mulighed for adgang til nye markeder og kan leve op til kundekrav om ansvarlige produkter. I indkøbsafdelingen får man dokumentation for brug af ansvarligt træ. Og så videre. Det kan også være værd at overveje, om I skal være medlem af FSC Danmark. Læs mere om medlemskab her.
 

Mere information om certificering

FSC-certificeringskrav

FSC’s CoC-certificeringskrav omhandler primært sporbarhed på de FSC-certificerede materialer og produkter, som din virksomhed køber og sælger, uanset om I er en produktions- eller handelsvirksomhed. Hertil kommer en række ledelsessystemkrav, som man også kender fra andre certificeringsordninger- og systemer.

Certificeringstyper

Der er tre certificeringstyper inden for FSC-CoC-certificering. Individuel certificering, gruppecertificering og multi-site-certificering. Hvilken certificeringstype din virksomhed skal vælge, afhænger blandt andet af jeres behov, størrelse og den type organisation I er.

Gruppecertificering er en god løsning for mange mindre virksomheder

Er I en mindre virksomhed, kan FSC-gruppecertificering være en nemmere vej til at blive certificeret og administrere certificeringen i det daglige. For at blive FSC-certificeret gennem en gruppe, hvor andre virksomheder også er certificeret, må din virksomhed højest have, hvad der svarer til 15 fuldtidsansatte eller højest 25 ansatte og en omsætning under 1.000.000 US dollars årligt.

Omkostninger til certificering

Den eksterne udgift til certificering varierer fra virksomhed til virksomhed. De eksterne certificeringsomkostninger omfatter en afgift til FSC International, som driver og udvikler FSC-systemet, og prisen for at få et eksternt FSC-godkendt certificeringsorgan til at udstede og kontrollere jeres certificering.

FSC Recycled bord fra Thors Design (foto: Thors Design)

FSC har et mærke og en certificeringsløsning til produkter lavet af genanvendte materialer, som hedder FSC Recycled. For at kunne mærke og sælge produkter som FSC Recycled skal man kunne dokumentere, at de er lavet af genanvendt materiale og lever op til de fleste af de andre certificeringskrav i FSC’s CoC-standard.

ILO-krav i CoC-kæden

På denne side kan du finde et stort udvalg af vejledningsmaterialer vedrørende FSC’s krav til arbejdstagerrettigheder for FSC-certificerede virksomheder såsom en dansk præsentation af kravene og en dansk redigerbar egenvurdering med eksempler på dokumentation og relevant dansk lovgivning. Du kan også finde links til webinarer og internationale materialer om FSC’s krav til arbejdstagerrettigheder.

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.