FSC Controlled Wood

Virksomheder kan bruge træ fra ikke-FSC-certificerede skove i FSC MIX-produkter og til videresalg af FSC Controlled Wood, hvis træet lever op til FSC’s Controlled Wood-krav. Det kræver, at skoven, hvorfra træet kommer, er Controlled Wood-certificeret eller, at træet er underlagt en tredjepartsgodkendt Controlled Wood-risikovurdering hos en FSC-certificeret virksomhed.

FSC Controlled Wood

Hvad er FSC Controlled Wood?

Træ, som hverken er FSC 100% eller FSC MIX, kan indgå i FSC MIX-produkter, hvis det købes som FSC Controlled Wood eller bliver godkendt som sådan. Det kræver, at træet lever op til særlige sociale og miljømæssige krav, er lovligt fældet og sporbart. Ønsker man at videresælge FSC Controlled Wood, er det kun tilladt at gøre til andre FSC-certificerede virksomheder, og hvis produkterne er halvfabrikata eller ubehandlede.

Formålet med FSC Controlled Wood-kravene er at sikre, at det ikke-FSC-certificerede træ ikke stammer fra kontroversielle kilder, hvor der er problemer med:

•    Illegal hugst
•    Overtrædelse af traditionelle rettigheder og menneskerettigheder
•    Høje bevaringsværdier trues af skovdriften
•    Konvertering til plantage eller ikke-skovbrug
•    Brug af genmodificerede træer

 

Strategi for FSC MIX og Controlled Wood

FSC International og FSC’s medlemmer har udviklet en FSC MIX og FSC Controlled Wood-strategi. Strategien har til formål at øge det FSC-certificerede skovareal og opnå en større positiv indflydelse på ikke-certificerede skovarealer. Og dermed være mindre afhængig af FSC Controlled Wood. Strategien har fire mål: mere FSC-skov, løbende forbedringer, sikkerhed og beslutninger via data, påvirkning af ikke-certificerede skove og forbedret kommunikation for at sikre en transparent, oprigtig og præcis kommunikation omkring FSC MIX og FSC Controlled Wood. Du kan downloade strategien nederst på siden.

Er du skovejer eller virksomhed?

Controlled Wood for skovejere

En skovejendom kan blive FSC Controlled Wood-certificeret, så den kan levere FSC Controlled Wood til certificerede virksomheder, der bruger det i FSC MIX-produkter eller sælger det videre som Controlled Wood. Det kan være første skridt på vejen mod en fuld FSC-certificering.

FSC Controlled Wood for virksomheder

Skal I bruge FSC Controlled Wood? Det er nemmest, hvis jeres leverandør har en Controlled Wood-certificering og kan sælge jer træprodukter som FSC Controlled Wood. Der er dog også andre muligheder for at få Controlled Wood-materialer.

Den danske Controlled Wood-risikovurdering

I 2017 offentliggjorde FSC International en centralt udviklet national risikovurdering (CNRA) for Controlled Wood fra danske skove med hjælp fra kompetente konsulenter. Konklusionen er, at der er lav risiko for kategorierne 1, 2, 4 og 5. Der er derimod ikke blevet konkluderet lav risiko for kategori 3, som dermed har en "specified risk", når det gælder træ fra privatejede skove uden grønne driftsplaner. Det betyder, at der skal indføres de såkaldte Control Measures (CM) (kontrolforanstaltninger) for at risikominimere/vise, at der er lav risiko relateret til kategori 3 i de private skovområder, man køber ikke-FSC-certificeret træ fra, og der ikke foreligger en grøn driftsplan for. Kategori 3 vedrører ”Træ fældet i skove, hvor høje bevaringsværdier (HCV) trues af skovdriften”. Du kan downloade risikovurderingen nederst på siden.

FSC’s officielle risikovurderinger

FSC har en online platform, der giver information om alle risikovurderinger for at lette virksomheders arbejde med gennemførslen af FSC Controlled Wood-risikovurderinger.

På platformen finder du resuméer af alle FSC-risikovurderinger og de kontrolforanstaltninger, som indgår i vurderingerne. På nuværende tidspunkt findes der 60 risikovurderinger, som skal anvendes, når virksomheder certificeres efter Controlled Wood-standarden (FSC-STD-40-005). Det vil sige, når virksomheder ønsker at klassificere træ fra ikke-FSC-certificerede skove, som kontrolleret træ, med henblik på videresalg af FSC Controlled Wood eller brug af træet i FSC MIX-produkter.
 

Intro til FSC Controlled Wood-platform

Standarder og dokumenter

Standard for FSC Controlled Wood-certificering af skovejendomme (FSC-STD-30-010 V2-0 EN)
PDF, Størrelse: 160.00KB
Standard for brug/indkøb af FSC Controlled Wood (FSC-STD-40-005 V3-1 EN)
PDF, Størrelse: 1.16MB
Centralt udviklet risikovurdering for Danmark (FSC-CNRA-DK V1-0 EN) (FSC Controlled Wood)
PDF, Størrelse: 815.88KB
FSC Controlled Wood vejledningspakke (EN)
ZIP, Størrelse: 1.39MB
Strategi for FSC Mix og FSC Controlled Wood (EN)
PDF, Størrelse: 462.11KB

Mere information

FSC bidrager til 14 ud af 17 verdensmål

Der er flere gode grunde til at blive FSC-certificeret! En FSC-certificering er ikke bare et certifikat. Det er troværdig dokumentation, som efterspørges af kunder og forbrugere i stigende grad, det skaber stolthed blandt medarbejderne og giver værdi til din organisations markedsføring, salg og CSR-arbejde. Og så bidrager FSC til 14 ud af 17 FN-verdensmål.

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

FSC-projektcertificering

Er din organisation ansvarlig for et bygge-, renoverings- eller anlægsprojekt, hvori der indgår træbaserede byggematerialer? Så er det værd at undersøge, om I skal have en FSC-projektcertificering. Det giver jer mulighed for at dokumentere, at I bruger byggematerialer af ansvarligt træ og markedsføre det over for omverdenen.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til projektcertificering.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.

Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.

Hjælp til certificering

Certificeringsorganet, som kontrollerer, at din organisation lever op til FSC’s certificeringskrav, må og kan ikke hjælpe dig med at udvikle certificeringsprocedurer og implementere dem i din virksomhed. Dvs. klargøre din organisation til certificering. Hvis I har brug for hjælp, så kan I kontakte en konsulent eller få hjælp fra FSC Danmark. FSC Danmark vedligeholder en liste over konsulenter, som kan hjælpe, og som du kan finde på denne side. Hvis I bliver certificeret gennem et gruppecertifikat, får du automatisk hjælp.

FSC-certificering

35 skovejendomme og over 1000 danske virksomheder/enheder er FSC-certificerede i dag. FSC-certificering er en sikkerhed og giver dokumentation for, at vi bruger vores skove en ansvarlig måde. Med FSC bidrager både skovejere og virksomheder til at sikre sunde skove, der er fulde af liv, til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til certificering.