EUDR og FSC

På denne side finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om EU Deforestation Regulation (EUDR), og hvordan FSC-certificering kan hjælpe jer med at imødekomme en række af kravene i forordningen.

Svensk skov

Hvad er EUDR og hvad betyder det for jer som virksomhed?

EU Deforestation Regulation (EUDR) er en forordning udstedt af Europa-Kommissionen med det formål at begrænse skovrydning samt skovforringelse forårsaget af skov- og landbrugsaktiviteter over hele verden. 

Selvom forordningen udspringer af europæisk lovgivning, har den global effekt. Virksomheder, der placerer eller eksporterer de berørte produkter til eller fra EU-markedet, skal udføre due diligence for at bekræfte, at produkterne ikke stammer fra skovområder, der er blevet ryddet eller nedbrudt efter den 31. december 2020. Virksomheder skal også verificere, at disse produkter er i overensstemmelse med relevant lovgivning i produktionslandet, herunder respekt for menneskerettigheder og berørte oprindelige folks rettigheder.

 1. Er mit produkt omfattet af EUDR?

  I følge EU-Kommissionen er den vigtigste årsag til skovrydning og skovforringelse udvidelsen af landbrugsjord, som er forbundet med produktionen af råvarer importeret til EU såsom soja, oksekød, palmeolie, træ, gummi, kakao og kaffe.

  Inden for hver vare definerer forordningen, hvilke produkter der er omfattet ud fra en liste over EU-toldkoder (find listen i forordningens bilag 1, nederst her). Listen omfatter desuden afledte produkter såsom læder, chokolade og møbler. Listen revideres allerede i 2026, hvor det må forventes, at flere produkter tilføjes. 

  Produkter omfattet af EUDR
 2. Hvornår træder EUDR i kraft?

  Den 29. juni 2023 trådte forordningen i kraft og erstattede dermed den daværende EU Timber Regulation (EUTR).

  Fra ikrafttrædelsen i juni 2023 har omfattede virksomheder indtil den 30. december 2024 til at leve op til alle krav udspecificeret i EUDR-forordningen.

  I løbet af 2025 begynder de kompetente myndigheder at foretage kontroller.

  Hvis varer er købt og har været en del af en virksomheds lagerbeholdning efter den 29. juni 2023, skal virksomheden leve op til EUDRinkl. kravet om geolokalisering. Alle omfattede varerikke indeholde materialer, der har bidraget til skovdegradering efter den 31. december 2020.

  Store og mellemstore virksomheder skal overholde EUDR fra den 30. december 2024, og mikro- og små virksomheder skal overholde EUDR fra den 30. juni 2025.

  Frem til 31. december 2027 gælder EUTR for træ og træprodukter produceret før 29. juni 2023 og markedsført fra 30. december 2024.

 3. Hvem er tilsynsmyndighed for EUDR i Danmark?

  Miljøstyrelsen er kompetent myndighed og har ansvaret for håndhævelse og vejledning af virksomheder omkring EUDR i Danmark. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fra EUTR til EUDR

EUDR erstatter den daværende EU Timber Regulation, EUTR. Hvor EUTR kun omfattede lovligheden af træ, fokuserer EUDR på både oprindelsen af råvarer samt sociale krav og forhold, der inkluderer respekt for oprindelige folk.

Varer, som er købt før den 29. juni 2023 og placeret på markedet frem til den 30. december 2024, skal fortsat leve op til kravene specificeret i EUTR. EUTR udfases endeligt fra den 31. december 2027, hvorefter alle varer, tidligere fortsat godkendt under EUTR, skal leve op til alle krav fra EUDR. 

 

Hvilken rolle spiller FSC?

Som en af de mest troværdige og robuste certificeringsordning globalt stiller FSC i forvejen strenge krav til bæredygtig skovforvaltning, hvorfor FSC-certificerede værdikæder er stærkt på linje med EUDR. F.eks. er sociale krav, der beskytter arbejdernes rettigheder, lokalsamfund og oprindelige folks rettigheder allerede en del af FSC-systemet.

For at hjælpe FSC-certificerede virksomheder og aktører i hele forsyningskæden bedst muligt med at leve op til EUDR-kravene og anden relevant skovbrugslovgivning i Europa og resten af verden, fortsætter FSC med at styrke sit system og udvikle nye teknologier.

Fra juni 2024 vil FSC EUDR Aligned levere et sæt integrerede værktøjer, som virksomheder gennem hele værdikæden kan bruge til at opfylde EUDR. Læs mere om hvordan FSC tilpasser sig EUDR.

Mere om EUDR og FSC

Læs mere og hold dig opdateret på FSC Internationals hjemmeside, hvor du også finder alle de seneste nyheder om FSC og EUDR. 

Kommende arrangementer

Launch event: FSC Aligned for EUDR  

FSC Regulatory Module, system wide changes & Risk Assessments  

FSC Risk Assessment Framework  

Webinarer

Se FSC Internationals webinar FSC & EUDR: One year to implementation
Se eller gense FSC Danmarks webinar EUDR– hvordan kommer man i mål?
 

Lyt til vores podcast

I FSC's podcast Forest for the Future dækker vi EUDR i flere episoder. Vi dækker hvad kravene er, hvordan vi kan bruge eksisterende værktøjer til at imødekomme dem og giver et globalt perspektiv på EUDR. Find og lyt til episoderne 57, 58, 59, 67 og 68 her

Spørgsmål?

Send dit spørgsmål til FSC's dedikerede mailadresse: eudr@fsc.org

Du er også velkommen til at kontakte FSC Danmark.