Certificeringspriser (CoC)

Den eksterne udgift til certificering varierer fra virksomhed til virksomhed. De eksterne certificeringsomkostninger omfatter en afgift til FSC International, som driver og udvikler FSC-systemet, og prisen for at få et eksternt FSC-godkendt certificeringsorgan til at udstede og kontrollere jeres certificering.

Omkostninger til certificering

Omkostninger til certificeringsorgan / gruppeadministrator

Prisen til det eksterne certificeringsorgan eller en gruppeadministrator for at blive certificeret varierer fra virksomhed til virksomhed og afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse, aktiviteter (har virksomheden lager, produktion m.m.) og certificeringstypen. Skønsmæssigt koster det mellem 8.500 og 25.000 kroner årligt at blive FSC-CoC-certificeret og opretholde et FSC-certifikat for rigtig mange danske virksomheder. Prisen dækker certificeringsorganets eller gruppeadministratorens omkostninger til at evaluere en virksomhed i henhold til FSC’s CoC-krav og på den baggrund udstede et certifikat. FSC har ingen indflydelse på certificeringsprisen, som virksomheden betaler certificeringsorganet eller gruppeadministratoren.


For virksomheder med færre end 15 årsværk kan der være besparelser og mindre administration ved at indgå i en gruppecertificering og blive certificeret herigennem.
 

Certificeringsafgift til FSC International

Udover prisen for selve certificeringen til et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator opkræver FSC International årligt en certificeringsafgift (AAF). Hovedparten af FSC’s internationale indtægter stammer fra den årlige administrationsafgift, og den finansierer FSC’s aktiviteter på globalt plan. Afgiften opkræves af certificeringsorganet/gruppeadministratoren på vegne af FSC og beregnes på baggrund af AAF-politikken, som du kan downloade nedenfor. Beregningen laves med udgangspunkt i den certificerede virksomheds omsætning på skovbaserede produkter (certificeret eller ej). Er du i tvivl om afgiften for din virksomhed, så kontakt dit certificeringsorgan eller din gruppeadministrator.

FSC International bruger afgiftsmidlerne til at vedligeholde, udvikle og forbedre FSC-standarderne, udbrede certificering i skovene og leverandørkæderne, igangsætte markedsføringsinitiativer, lave varemærkebeskyttelse, støtte de nationale FSC-kontorer med videre.

Downloads

Læs mere om FSC's certificeringsafgift i nedenstående dokumenter. Version 3-4 er gældende fra 1. januar 2024. 

Du kan altid kontakte jeres certificeringsorgan eller gruppeadministrator for mere information om afgiften.

Du kan læse om baggrunden for de ændrede afgifter her.

Politik for administrationsafgift for certificering (FSC-POL-20-005 V3-4 EN)
PDF, Størrelse: 649.82KB
Politik for administrationsafgift for certificering (FSC-POL-20-005 V3-3 EN)
PDF, Størrelse: 752.28KB
FAQ om FSC's politik for administrationsafgift for certificering (juli 2022 EN)
PDF, Størrelse: 853.65KB

Et bedre FSC med endnu større værdi

Øget investering sikrer større markedsværdi

En øget investering vil medvirke til at implementere FSC’s ambitiøse globale strategi for 2021-2026. Det estimeres, at den reviderede AAF-politik vil gøre det muligt for FSC at investere mere end 10 millioner USD over de næste tre til fem år. Den øgede investering vil accelerere udviklingen af værdikæder, gøre det muligt at implementere kritiske digitale løsninger, styrke integriteten af hele FSC-systemet yderligere samt gøre det muligt at øge involveringen af interessenter af alle slags.

Værdien af FSC’s brand er stigende og fører til øget efterspørgsel fra forbrugere, brands og forhandlere

Værdien af at have et FSC-logo på sine produkter er stigende og resulterer i stadigt flere muligheder for at vise sine kunder og forbrugere, at man som virksomhed bekymrer sig om verdens skove og indgå i en positiv samtale om det.

Når vi styrker FSC som organisation gennem øget finansiering, bliver det muligt for os at respondere på markedsbehov, støtte værdikæder og hjælpe med at omsætte den stigende efterspørgsel til reelt certificerede produkter. Det øgede kendskab til FSC og efterspørgsel efter FSC-certificerede produkter vil skabe stadig flere markedsmuligheder for sporbarhedscertificerede virksomheder og dermed incitament for skovejere over hele kloden til at drive deres skove ansvarligt og med hensyn til natur, dyr og mennesker.

Et styrket FSC-brand

En mere retfærdig afgiftsstruktur

Afgiften for FSC-sporbarhedscertificering beregnes på baggrund af et sæt af brede økonomiske kategorier for omsætning af skovbaserede produkter. Alt efter hvilken kategori en virksomhed falder ind under, betales en fast afgift. Denne beregningsmodel ændres fra juli 2022 for at gøre afgiftssystemet mere retfærdigt.

De nuværende beregningsmetoder kan føre til ulige afgiftsniveauer, da virksomheder i den lave ende af en omsætningskategori betaler samme afgift som virksomheder med en omsætning i toppen af samme kategori. For eksempel vil en virksomhed med en omsætning på skovbaserede produkter på 101 millioner USD betale det samme som en virksomhed med en omsætning på 499 millioner USD. For at gøre op med denne ulighed vil den nye struktur introducere en afgift, der er beregnet på baggrund af den faktiske omsætning på skovbaserede produkter fremfor brede kategorier. Herudover vil rabatten for kun at have én certificeret enhed blive fjernet.

Mere information om certificering

Certificeringsprocessen fra A-Z

Kom godt i gang med certificeringsprocessen, der starter med, at din virksomhed skal indhente et tilbud på certificering hos et FSC-godkendt certificeringsorgan eller en gruppeadministrator.

FSC-certificeringskrav

FSC’s CoC-certificeringskrav omhandler primært sporbarhed på de FSC-certificerede materialer og produkter, som din virksomhed køber og sælger, uanset om I er en produktions- eller handelsvirksomhed. Hertil kommer en række ledelsessystemkrav, som man også kender fra andre certificeringsordninger- og systemer.

Certificeringstyper

Der er tre certificeringstyper inden for FSC-CoC-certificering. Individuel certificering, gruppecertificering og multi-site-certificering. Hvilken certificeringstype din virksomhed skal vælge, afhænger blandt andet af jeres behov, størrelse og den type organisation I er.

Gruppecertificering er en god løsning for mange mindre virksomheder

Er I en mindre virksomhed, kan FSC-gruppecertificering være en nemmere vej til at blive certificeret og administrere certificeringen i det daglige. For at blive FSC-certificeret gennem en gruppe, hvor andre virksomheder også er certificeret, må din virksomhed højest have, hvad der svarer til 15 fuldtidsansatte eller højest 25 ansatte og en omsætning under 1.000.000 US dollars årligt.

FSC Recycled bord fra Thors Design (foto: Thors Design)

FSC har et mærke og en certificeringsløsning til produkter lavet af genanvendte materialer, som hedder FSC Recycled. For at kunne mærke og sælge produkter som FSC Recycled skal man kunne dokumentere, at de er lavet af genanvendt materiale og lever op til de fleste af de andre certificeringskrav i FSC’s CoC-standard.

ILO-krav i CoC-kæden

På denne side kan du finde et stort udvalg af vejledningsmaterialer vedrørende FSC’s krav til arbejdstagerrettigheder for FSC-certificerede virksomheder såsom en dansk præsentation af kravene og en dansk redigerbar egenvurdering med eksempler på dokumentation og relevant dansk lovgivning. Du kan også finde links til webinarer og internationale materialer om FSC’s krav til arbejdstagerrettigheder.

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.