Tropisk træ

"Use it or lose it". I FSC tror vi på, at man gennem køb af tropisk træ fra FSC-certificerede skove i troperne kan skabe en positiv udvikling for dyr, natur og mennesker. Gennem brug af FSC-certificeret tropisk træ i fx møbel- og byggesektoren kan vi give skovejere i troperne et incitament til at bevare skoven og undgå skovrydning til fordel for kvægbrug og afgrøder. FSC Danmark laver en lang række aktiviteter omkring tropisk træ i Danmark og udlandet for at udbrede brugen af ansvarligt tropisk træ. Kontakt os for mere info og samarbejde.

Bæredygtigt tropisk træ

Bredt samarbejde med træbranchen

Vi samarbejder med danske og udenlandske træimportører for at øge udbuddet og brugen af certificeret ansvarligt tropisk træ. Det gør vi dels gennem konkrete projekter, som du kan læse mere om på denne side. Og dels gennem en række oplysningsaktiviteter over for byggeriets aktører såsom arkitekter, ingeniører, bygherrer, leverandører og andre beslutningstagere i byggeriet.

Som medlemsorganisation er FSC Danmark en naturlig platform til at lave fremstød på tværs af branchen, virksomheder og organisationer for at øge opmærksomheden på vigtigheden af ansvarligt tropisk træ fra skov til slutbruger.

FSC-certificeret tropisk træ i ved Aarhus Havn

 

Vidensdeling omkring ansvarligt tropisk træ

FSC Danmark driver LinkedIn-gruppen "Promoting sustainable tropical timber". Formålet med gruppen er at promovere ansvarligt tropisk træ som et vigtigt redskab til at skabe bæredygtig udvikling i troperne over for skovforvaltere, NGO'er, importører, producenter, forhandlere, arkitekter og andre beslutningstagere inden for byggeriet og træsektoren. Siden opdateres løbende med aktuelle konferencer og events, ny viden om tropisk træ, cases osv. Vi opforder alle med interesse i tropisk træ om at anmode om medlemskab af gruppen.

 

Mindre kendte arter og artsdiversificering

Tropiske skove indeholder et væld af mindre kendte træarter, hvor flere af dem rummer et uforløst potentiale i forhold til vores behov i bl. a. byggeri og design. Udbredelsen af flere træarter, også kaldet "artsdiversificering", kan tage presset fra de mere traditionelle anvendte arter og samtidig medvirke til at løfte ansvarlig skovforvaltning i troperne.

Derfor arbejder FSC Danmark for at udbrede kendskabet til de såkaldte ”Lesser Known Timber Species” (LKTS), som en udvidet tilgang til bæredygtighed. Målene er at udvikle et dansk tømmermarked, der gør op med vanetænkning og at øge udvalget af anvendte træarter.

FSC-skov i Amazonas

Der findes cirka 50.000 træarter i verden

Vidste du, at der findes op imod 50.000 tropiske træarter i verden? Alligevel bruger vi kun ganske få af dem. De fleste kender arter som teak, azobé og mahogni, og derfor bliver de også efterspurgt, men der findes et uudnyttet potentiale i de mindre kendte arter.

Når man vælger arter, som man normalt ikke efterspørger, spredes presset imellem flere arter og på flere skoveområder. Det er godt for biodiversiteten, og samtidig skabes en bedre økonomi for flere skovejere i troperne, som ikke har de kendte arter i deres skovbrug. I takt med, at udbuddet af nogle af de mest anvendte arter bliver mindre eller bliver dyre, kan der også være gode økonomiske fordele ved at efterspørge flere arter.

Uanset træart - kendt eller mindre kendt - er det essentielle, at der vælges træ fra veldrevne skovområder.

Der findes et hav af tropiske træarter, men vi bruger kun få

Dialog for mere bredde inden for ansvarligt tropisk træ

FSC Danmark arbejder løbende med dialogskabende aktiviteter og forsøger at samle op på de udfordringer og forslag, der ligger i markedet. Udfordringen i brancherne, der anvender tropisk træ, er den tryghed, der ligger i at bruge de få kendte arter. Ingen ønsker at skulle udskifte træ eller kompensere kunder, når træet svigter. De ”nye” arter har derfor behov for at blive introduceret og testet i en dansk kontekst, da deres formåen bør dokumenteres til inspiration for andre. Det handler i høj grad om at finde den rette art til det rette formål.

En anden central udfordring er tilgængeligheden af arterne på markedet, og der ligger en opgave i at få opbygget infrastruktur omkring de mindre kendte arter. Det er alt sammen udfordringer, som kræver et sammenspil mellem alle aktører: Hele vejen fra skoven til dem, der i sidste ende anvender træet.

Dialog for mere bæredygtigt tropisk træ

 

Webinar om mere FSC i troperne

Database for tropiske træarter viser vejen

FSC Danmark har i et Danida-finansieret projekt skabt en database, som er fyldt med billeder af cases, hvor FSC-certificerede og mindre kendte træarter er anvendt. Den er målrettet arkitekter, designere, bygherrer, leverandører og rådgivere og fokuserer konkrete brugscases. Herunder indeholder databasen desuden tekniske data for mere end 200 arter. Som et centralt element kan man søge efter, hvad man skal bygge og se eksempler konkrete projekter, hvor de foreslåede mindre kendte træarter er brugt.

Ligger man inde med cases, hvor der er brugt FSC-certificerede og mindre kendte træarter, er det også muligt selv at bidrage til databasen.

Highlight your selection of sustainable tropical timber
PDF, Størrelse: 1.46MB

Bliv LKTS-partner

Er din virksomhed FSC-certificeret, kan I blive LKTS-partner ved at købe en profil i databasen den måde positionerer jeres virksomhed sig inden for ansvarligt tropisk træ og bliver en del af en global bevægelse for bæredygtig udvikling i træbranchen. Med en profil kan I vise jeres udbud af certificerede tropiske træarter og produkt- og projektcases, som I har leveret træ til

Læs mere i dokumentet til venstre.

 

Kulbro View

Kulbro View

FSC Danmark og initiativgruppen for udviklingen af Aarhus’ sydhavnsområde, kendt som Kulbroens Venner, har bygget en udsigtsplatform på den gamle kulbro i Aarhus' sydhavn sammen med en række engagerede leverandører og byggevirksomheder. Udsigtsplatformen, som har fået navnet "Kulbro View", blev åbnet i medio august 2017. Den står nu som et af de flotteste udsigtspunkter i Sydhavnen.

Platformen er bygget af ikke mindre end 17 forskellige FSC-certificerede tropiske træarter. Blandt de 17 arter er flere, som vi kender rigtig godt, men også en hel del mindre anvendte og kendte arter i dansk byggeri og øvrig træproduktion. Fælles for dem alle er, at de er på markedet, har rigtig gode egenskaber og via FSC bidrager til bæredygtig udvikling i troperne.

Kulbro View er med andre ord et godt eksempel på den artsdiversificering, der er behov for inden for tropisk træ for at skabe en mere bæredygtig udvikling i troperne og et godt udbud af FSC-certificeret tropisk træ.

Mere information

Dansk FSC-skov

Vi arbejder sammen med dansk skovbrug, NGO'er og andre med interesse i skovbrug for at sikre, at FSC både giver inspiration, skaber forandringer og er nemmere at implementere på de danske skovejendomme. Omdrejningspunktet er den danske FSC-standard for skovcertificering, der er et effektivt og attraktivt redskab til at dokumentere ansvarlig skovdrift, både når det gælder drift, sociale forhold og miljømæssige hensyn. Vi ser samtidig FSC som en løftestang for udbredelsen af naturtiltag i de danske skove. Tag kontakt, hvis du er interesseret i skovcertificering eller FSC i dansk skovbrug.

FSC-træ i offentligt projekt på Aarhus Havn

Det offentlige Danmark køber hvert år ind for 380 milliarder kroner. I FSC Danmark arbejder vi på, at det offentlige indkøbs andel af træ- og papirprodukter samt andre skovbaserede materialer med ansvarlig oprindelse stiger. Til gavn for skov, dyr og mennesker og de mange FSC-certificerede virksomheder, der har investeret i at dokumentere ansvarlige træprodukter gennem FSC.

Kulbroen i Aarhus Sydhavn

Træ er et af de vigtigste byggematerialer, vi har, og en efterspurgt løsning i bæredygtigt byggeri. I FSC Danmark arbejder vi for, at den danske byggebranche er med helt fremme, når det gælder brugen af FSC-certificeret træ og træ fra ansvarligt drevne skove.

FSC i møbel og designbranchen

Træ er og har længe været et af de foretrukne materialer i møbel- og designbranchen - lige fra de klassiske møbeldesigneres tid og frem til i dag. I FSC Danmark har vi et godt samarbejde med den danske designbranche om at sikre, at det velkendte og respekterede danske design også er lig med ansvarlig brug af træ og FSC-certificering.

FSC har længe været udbredt i den grafiske branche

Papir og emballage af træfibre er del af de fleste menneskers hverdag. På trods af øget digitalisering vokser det globale papirforbrug, og det samme gælder efterspørgslen på træbaseret emballage. I FSC Danmark arbejder vi på, at FSC-andelen af det danske forbrug af papir, emballage og andre produkter af fibermasse stiger, så vi sikrer, at fibrene har en ansvarlig oprindelse. Den grafiske branche i Danmark har længe været frontrunner, når det gælder FSC-certificering, så vi i dag har et stort marked for FSC-certificerede grafiske produkter. 

FSC-mærket tøj

FSC er ikke kun relevant inden for de velkendte træ- og papirprodukter. Skovbaserede tekstiler såsom rayon, viskose, modal og lyocell vinder frem som en del af mode- og tekstilbranchens tiltag inden for bæredygtighed. I FSC Danmark samarbejder vi med branchen om at sikre ansvarlig brug af træ i tøj og tekstilprodukter, og i 2020 kom den første FSC-certificerede tøjkollektion i butikkerne i Danmark.

FSC-certificeret bambusskov

Vores skove rummer udover træ også materialer som gummi, kork, harpiks, rattan og bambus. De kaldes for ”Non Timber Forest Products” (NTFPs) eller på dansk ”ikke-træbaserede skovprodukter”. De anvendes i et hav af produkter, og ligesom med træ skal vi bruge dem med omtanke. Det vil sige, at vi skal sikre, at de kommer fra ansvarligt drevne skove, hvor sociale og miljømæssige forhold er i orden. Indgår de i FSC-certificerede produkter, gælder FSC's certificeringskrav også for dem. I FSC Danmark arbejder vi for, at flere får øjnene op for skovens mange materialer, og at de i højere grad indkøbes ansvarligt.

FSC i detailhandlen

Skovene leverer materialer til rigtig mange produkter i dansk detailhandel, som er en vigtig samarbejdspartner for FSC-mærket og FSC Danmark. Vi samarbejder med flere aktører i sektoren for at udbrede mærkningen i deres sortiment og øge kendskabet til FSC blandt de danske forbrugere. Det handler ikke kun om selve kendskabet, men også om at gøre danskerne opmærksomme på, at og hvorfor det er vigtigt, at vi passer på verdens skove.

Fokusområder

Vi arbejder hver dag på mange fronter for at udbrede kendskabet til FSC-mærket i Danmark og øge markedsandelen af FSC-certificerede produkter. Vi har en række fokusområder, hvor vi gennem projekter, netværk og oplysning sætter FSC og ansvarlig brug af verdens skove på dagsordenen. Vi arbejder bl. a. med den offentlige sektor, dansk skovbrug, NGO'er og alle brancher, der bruger træ, papir og andre skovbaserede materialer.