Køb FSC-certificerede produkter

Er du ansvarlig for at indkøbe FSC-certificerede varer og sikre korrekt indkøbsdokumentation, eller skal lære andre det, så kan du finde gode råd her på siden. Du kan altid kontakte FSC Danmark, hvis du har brug for hjælp til at finde den en leverandør eller tjekke indkøbsdokumentation.

Køb FSC-certificerede produkter

Sådan køber I FSC

Godt 1000 danske virksomheder kan levere FSC-certificerede varer, og globalt er tallet mindst 50 gange så stort. Der er med andre ord et stort udbud af FSC-certificerede varer, som spænder fra møbler, legetøj og byggematerialer til emballage, tryksager og tøj. FSC er ikke kun relevant på træ- og papirprodukter, men også produkter af andre materialer fra skoven som bambus, kork og planter.

Når I skal købe en FSC-certificeret vare og sikre korrekt indkøbsdokumentation, så er der følgende muligheder:

Køb varen af en FSC-certificeret leverandør, som angiver varen som FSC på fakturaen og/eller følgesedlen, I modtager. Disse dokumenter skal indeholde leverandørens certifikatkode, også kaldet CoC-kode, og et FSC-claim på den relevante varelinje eller i klar tilknytning til den. 

FSC-claimet er varens FSC-betegnelse og kan være FSC 100%, FSC Mix eller FSC Recycled. FSC Mix og FSC Recycled findes også som henholdsvis FSC Mix 70% (eller derover) og FSC Mix Credit samt FSC Recycled 70% (eller derover) og FSC Recycled Credit.

Køb en FSC-mærket vare. Mærket skal minimum indeholde en licenskode startende med C, FSC’s logo og en labeltitel (100%, Mix eller Recycled) og vil i langt de fleste tilfælde også indeholde en produkttype (træ, papir, emballage osv.), som viser, hvad mærket/certificeringen refererer til. FSC-mærket kan sidde direkte på produktet og/eller på produktets emballage.

Hvis I har behov for at dokumentere, at varen er købt FSC-mærket over for en anden part, så kan I eksempelvis gøre dette ved at tage billeder af varen, som viser mærket eller lign.

 

Fem gode råd til FSC-indkøb:

  • Sørg for, at din leverandør er klar over dit krav/ønske om et FSC-certificeret produkt og få gerne skriftlig bekræftelse på, at leverandøren kan levere det
  • At en leverandør er FSC-certificeret, betyder ikke, at alle de produkter, leverandøren sælger, per automatik er FSC-certificerede. FSC stiller nemlig ikke krav til, hvor mange produkter hos leverandøreren, der er certificeret
  • Et FSC-certifikat er IKKE dokumentation/bevis på, at et produkt er FSC-certificeret
  • FSC-certificerede leverandører er ikke forpligtede til at mærke de FSC-certificerede produkter, de sælger, med et FSC on product mærke. Er du licenshaver, der markedsfører produkter med FSC-varemærker, er det et krav, at produkterne er mærkede, og det skal du gøre din leverandør opmærksom på. Det gælder også, hvis du ønsker det af andre årsager.


 

Køb FSC-mærkede varer

 

Skal I leve op til offentlige krav om ansvarligt træ?

Skal I indkøbe og/eller levere træbaserede produkter, som er underlagt retningslinjerne i den offentlige indkøbsvejledning om "lovligt og bæredygtigt træ", så accepteres FSC-certificerede produkter som dokumentation for vejledningens definition af "dokumenterbart bæredygtigt træ". Vejledningen tillader også "anden passende dokumentation" og beskriver, hvordan man skal forholde sig til eventuelt ikke-certificerede led.
 

Er din virksomhed FSC-certificeret?

Så skal I altid købe FSC-certificerede varer, som skal videresælges sådan eller indgå i en FSC-produktion under jeres certifikat, direkte fra en FSC-certificeret leverandør, der angiver FSC-claim og CoC-kode på faktura og følgeseddel til jer. Mærkning er til gengæld frivilligt, medmindre jeres kunder kræver det og/eller skal markedsføre varerne som FSC under en FSC-varemærkelicens. 
 

Har din virksomhed en FSC-varemærkelicens?

I kan kun bruge FSC’s varemærker i kommunikation og markedsføring af produkter, som foruden at være FSC-mærket også er indkøbt direkte fra en FSC-certificeret leverandør, der angiver FSC-claim og CoC-kode på faktura og følgeseddel til jer. Dog er der enkelte undtagelser fra kravet om direkte køb hos FSC-certificerede leverandører.

Find FSC-leverandører

info.fsc.org (Certificate Search) kan du finde FSC-certificerede leverandører, der kan levere specifikke FSC-certificerede produkter, og oplysninger om deres FSC-produkter. Her kan du også kontrollere, at oplysningerne på faktura og følgeseddel stemmer overens med leverandørens officielle certificeringsoplysninger. På siden kan du også kontrollere, at en licenskode på en FSC-produktmærkning, som sidder på et produkt eller produkts emballage, tilhører en virksomhed med et FSC-certifikat, og at produkttypen er omfattet af FSC-certifikatet. 

info.fsc.org (Trademark Service License Holder Search) kan du søge efter forhandlere af FSC-mærkede produkter. Databasen viser kun forhandlere, der er godkendt til at bruge FSC's varemærker (fx logo) i reklame og markedsføring for mærkede produkter, så databasen er ikke udtømmende for, hvem der sælger FSC-mærkede produkter.

Vejledningsmaterialer

Nedenfor kan du downloade et udvalg af vores vejledninger relateret til indkøb af FSC-certificerede produkter, søgning efter FSC-leverandører og kontrol af leverandører og indkøbsdokumentation. Du kan finde flere materialer her.

Miniguide til indkøb af FSC-produkter
PDF, Størrelse: 51.72KB
Guide til bestilling og køb af FSC-produkter
PDF, Størrelse: 83.84KB
Miniguide til indkøb og dokumentation af bæredygtigt træ og papir i det offentlige
PDF, Størrelse: 86.44KB
FSC-mærkerne
PDF, Størrelse: 783.36KB
Guide til FSC-certifikatdatabase (DA)
PDF, Størrelse: 7.20MB
Trinvis guide til korrekt FSC-mærkning
PDF, Størrelse: 2.21MB

Mere information

Certificeringsprocessen fra A-Z

Mange virksomheder og offentlige organisationer har grønne indkøb på agendaen – de er klar over, at deres købekraft kan gøre en forskel, når vi taler om bæredygtig udvikling. Det gælder også for træ og andre skovbaserede materialer. Her på siden har vi samlet gode råd og værktøjer til virksomheder og organisationer, der gerne vil sikre, at de indkøber træ og andre skovmaterialer fra ansvarligt drevne skove og andre kontrollerede kilder. Kontakt FSC Danmark, hvis I gerne vil have yderligere hjælp.

Invester i beskyttelse af økosystemtjenester

FSC er ikke kun et værktøj til at købe produkter af ansvarligt fældet træ. Gennem investering og økonomisk support tilbyder vi også virksomheder og organisationer et værktøj til at dokumentere og kommunikere en positiv effekt på bevarelse og genoprettelse af skoves økosystemtjenester – kulstof, vand, jord, biodiversitet og rekreative tjenester. Kontakt FSC Danmark for mere info.

FSC kan hjælpe dig med tømmerlovgivning

På denne side kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om EU’s tømmerlov/forordning (EUTR), og hvordan FSC-certificering kan bruges til at imødekomme en række af kravene i tømmerloven og lignende lovgivning. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til, hvordan FSC kan hjælpe jer med overholdelse af tømmerlovgivning.

Hjælp til offentlige indkøbere

Mangler du hjælp til at stille krav om ansvarligt træ? Her på siden får du et overblik over eksisterende værktøjer og inspiration, som kan hjælpe offentlige indkøbere med at stille krav om og følge op på dokumentation for "bæredygtigt træ" i henhold til den offentlige indkøbsvejledning fra Miljøstyrelsen. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Se også denne side for materialer om offentligt indkøb.

Og se Forum for Bæredygtige Indkøbs vejledningsmaterialer her.

FSC-indkøb og de store bæredygtighedsagendaer

Når I vælger FSC-certificerede produkter, gør jeres indkøb en forskel inden for de store bæredygtighedsagendaer. De bidrager til at løse nogle af de svære udfordringer, som vi står over for som samfund, og som kræver handling her og nu:

  •  FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
  •  Kampen mod klimaforandringer
  •  Kampen mod afskovning
  •  Beskyttelse af biodiversitet og økosystemtjenester
  •  Lovligt træ og lovlighed
  •  Ordentlige vilkår for arbejdere og lokalsamfund

Ansvarlige indkøb

Ved at stille krav til og indkøbe FSC-certificerede produkter, sætter din organisation et positivt aftryk på verdens skove. Din organisation har med andre ord mulighed for at gøre en stor forskel gennem jeres indkøb af træ- og papirvarer – og andre skovbaserede materialer som eksempelvis gummi og bambus. Her på siden er der gode råd og inspiration til, hvordan I gør det i praksis. Har du spørgsmål til ansvarligt indkøb af træ og skovbaserede produkter, så kontakt os gerne.