Sådan kontrolleres FSC

Bag FSC-mærket ligger et strengt internationalt kontrol- og sporbarhedssystem, som ofte høster ros som et af verdens bedste. Systemet skal sikre, at FSC-certificerede produkter kun består af materialer fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder.

FSC's kontrolsystem

Uvildig tredjepartskontrol

Både certificering af skove og virksomheder foretages af uvildige kontrolvirksomheder – også kaldet certificeringsorganer - hvilket er med til at sikre høj kvalitet og troværdig dokumentation. Hvert FSC-certificeret led i leverandørkæden fra skov og genbrugskilden til færdigt produkt har et sporbarhedssystem, der tjekkes årligt.

Kontrollen og udstedelsen af FSC®-certifikater foregår ved, at certificeringsorganerne gennem besøg og inspektion tjekker, at de certificerede skove lever op til FSC’s skovstandard, og at de certificerede virksomheder har interne sporbarhedssystemer, der sikrer, at produkter, der sælges/produceres som FSC, er lavet af materialer fra FSC-certificerede skove og andre kontrollerede kilder. Der foretages også uanmeldte kontrolbesøg efter behov.

Kontrol af mærkning og markedsføring

Brugen af FSC-varemærker kontrolleres

Når FSC-certificerede virksomheder og skovejere bruger FSC’s varemærker (f.eks. FSC-logoet), er det også underlagt specifikke retningslinjer og kontrol. På den måde tilstræber FSC, at varemærkerne bruges ensartet og rigtigt, samt at FSC bidrager til, at virksomheder og organisationer laver etisk markedsføring i overensstemmelse med forbrugerlovgivning og gængse principper for etiske påstande i markedsføring.
 
Hver certificeret virksomhed har en unik licenskode (FSC® C000000), som kan slås op i FSC’s offentlige database info.fsc.org. Her kan man bl.a. se, hvilke produkttyper, virksomheden er certificeret til. Licenskoden vil fremgå af certificerede virksomheders markedsføringsmaterialer for FSC-produkter og på FSC-certificerede produkter, der er mærket. 

Certificerede virksomheder har også en FSC-certifikatkode (XX-FM/COC-000000 for skovejere og ABC-COC-000000 for øvrige virksomheder). Den vil man se på fakturaer og følgesedler for FSC-certificerede produkter sammen med et FSC-claim (FSC 100%, FSC MIX eller FSC Recycled). 

Virksomheder med en FSC-projektcertificering (certificering af bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter) har ligeledes en unik licenskode (FSC® P000000), som fremgår af deres markedsførings- og kommunikationsmaterialer og en certifikatkode (XX-PRO-000000), som fremgår af deres projektbeviser. Disse virksomheders kommunikation med FSC-varemærker er også underlagt kontrol.

Ikke-FSC-certificerede virksomheder med en varemærkelicens og dermed en godkendelse til at bruge FSC’s varemærker i markedsføring for FSC-mærkede produkter, har en unik licenskode (FSC® N000000), som også kan slås op i FSC’s offentlige database info.fsc.org. Licenskoden vil fremgå af licenshavernes markedsførings- og kommunikationsmaterialer for FSC-mærkede produkter. Licenshaverne er også underlagt retningslinjer og kontrol af deres FSC-markedsføring. Licenser udstedes af nationale FSC-kontorer eller FSC International.

Akkreditering

FSC godkender ikke selv certificeringsorganerne, som udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Vi bruger akkrediteringsorganet Assurance Services International (ASI), som godkender virksomheder eller organisationer som FSC-certificeringsorganer og kontrollerer dem. ASI er også akkrediteringsorgan for certificeringsordninger som RSPO, MSC og ASC.

På den måde er der en opdeling mellem dem, som udvikler standarderne (FSC-organisationen), dem som godkender certificeringsorganerne (ASI), dem som certificerer skovdrift og virksomheder (certificeringsorganerne) og virksomhederne, der certificeres. Dette er med til at sikre uvildighed, troværdighed, robust kontrol og høj kvalitet i FSC-certificeringerne. Med ét certificeringsorgan sikres det også, at det er den samme organisation med stor erfaring og kompetence, der varetager kontrollen af certificeringsordningerne på tværs af landegrænser.

Vi værner om vores mærke

FSC-logoet


Selvom FSC har et robust certificeringssystem, så ser vi fejl og misbrug af vores varemærker. Det tager vi meget seriøst, så hvis vi opdager det, har vi en række processer, der skal sikre, at fejlene korrigeres og misbrugen stoppes. 

Læs mere om, hvad vores organisation gør for at sikre et stærkere FSC.

Læs mere om, hvordan du kan klage eller rapportere misbrug.
 

Mere information

Hvad er FSC?

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift og din sikkerhed for træ og papir fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. FSC arbejder både for natur og menneskers vilkår i verdens skovområder.

67 % af danskerne genkender FSC-mærket, og som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove. 

FSC-videoer

Skove har enorm betydning for både mennesker, natur og klimaet. Vi skal værne om skovene, så fremtidige generationer kan drage nytte af dem, ligesom vi gør det i dag. FSC er vigtig som ét af redskaberne til netop at sikre dette. På denne side kan du læse mere om FSC's konkrete betydning for skov og mennesker og blive klogere på, hvordan vi er med til at takle de større udfordringer inden for blandt andet klima og biodiversitet.

Se også hvordan FSC-indkøb bidrager til de store bæredygtighedsagendaer.

FSC's 10 principper

Hele tanken bag FSC bygger på FSC's 10 principper og kriterier for ansvarlig skovdrift, som er en slags grundlov inden for FSC-systemet. FSC’s principper og kriterier gælder for FSC-certificerede skove i hele verden.

General Assembly

I 1980’erne bredte frustrationerne sig blandt verdens miljøorganisationer. Klodens skove blev ryddet med rasende hast, og der så ikke ud til at være nogen politisk løsning på vej. Under klimatopmødet i Rio i 1992 bristede håbet for mange. Man så ikke nogen form for global fælles løsning på problemet, og derfor fandt en række miljøorganisationer og virksomheder sammen i et forsøg på at skabe en helt anden tilgang baseret på fælles løsninger og dialog.

Det var det, der skulle blive til FSC – Forest Stewardship Council.

FSC i danske skove

FSC-certificering af de danske drevne skove er et af de centrale værktøjer til at forbedre og beskytte biodiversiteten, passe på vores åer, vandløb og grundvand samt sikre fair løn til skovarbejdere – uanset hvilket land de måtte komme fra. Den årlige uafhængige kontrol af FSC-certificerede skove dokumenterer også overholdelse af den danske skovlov.

FSC og FN's verdensmål

FSC bidrager til 14 ud af FN’s 17 verdensmål og direkte til 40 forskellige delmål. Det gør vi, fordi en FSC-skovcertificering stiller krav til både social, økonomisk og miljømæssig ansvarlig skovdrift. Dermed er FSC også et vigtigt værktøj, når det gælder store dagsordener som biodiversitet, abejdstagerrettigheder, oprindelige folk, truede arter, vandmiljøet, forbrug, ligestilling og i særdeleshed partnerskaber.

Kort om FSC

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift. FSC er din sikkerhed for, at du får træ og andre materialer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder - eksempelvis genbrug. Som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove.

Når du køber FSC-mærkede produkter, er du med til at sikre gode sociale vilkår og biodiversitet i skove verden rundt.