Medlemskab for NGO’er og interesseorganisationer

Med et medlemskab af FSC Danmark har din NGO eller organisation mulighed for at præge udviklingen inden for FSC og samarbejde med os om at sætte ansvarlig skovdrift på dagsordenen i samfundet. Det er uanset, hvilken slags organisation I er. Non-profit-organisationers kontingentsats er som udgangspunkt 5.000 kr., men kan forhandles individuelt på baggrund af den enkelte organisations økonomi og ressourcer.

Medlemskab for NGO'er

Som NGO'er og interesseorganisation i FSC Danmark har I mulighed for at samarbejde med os om at sætte ansvarlig skovdrift dagsordenen i samfundet, uanset om jeres fokus hovedsageligt er socialt eller på natur, eller I repræsenterer en specifik branche, og om I arbejder globalt eller blot i Danmark. I får også stemmeret til vores generalforsamling og mulighed for at stille en kandidat op til bestyrelsen.

FSC er den førende organisation, når det handler om at sikre gode sociale og miljømæssige vilkår i certificerede drevne skove, hvilket bl.a. sikres ved at udbrede det FSC-certificerede skovareal og handlen med FSC-certificerede produkter. Vi er også en dialogplatform for skovens mange interessenter, der foruden produktions- og handelsvirksomheder spænder fra skovejere, forpagtere og skoventreprenører til miljøorganisationer, fagforeninger og de mange andre brugere af skove og interesseorganisationer, der har en interesse i skove.

I samarbejde med vores NGO-medlemmer og andre interesseorganisationer som f.eks. erhvervsorganisationer arbejder vi på specifikke områder, hvor FSC’s og medlemmernes interesser overlapper.

Herunder kan du se, på hvilke områder vi samarbejder med medlemmer, som er NGO’er eller andre interesseorganisationer, og hvilke muligheder vores medlemmer har.

Sådan samarbejder vi med NGO’er og andre interesseorganisationer

 1. Projektudvikling

  Vi udvikler og gennemfører specifikke projekter i samarbejde med vores organisationsmedlemmer, og projekterne spænder vidt fra projekter omkring dansk natur, tropiske skove, en specifik branche eller lignende. Eksempelvis er vores FSC Design Award, FSC Designrejse og Natur & Skovbrug et resultat af projektudvikling i samarbejde med vores nonprofit-medlemmer.
   

 2. Offentligt indkøb

  Sammen med en række medlemmer arbejder vi for, at den offentlige sektor stiller krav til ansvarligt træ og papir gennem indkøbspolitikker, lovgivning og andet påvirkningsarbejde. På den måde kan den offentlige sektor blive en større drivkraft i den grønne omstilling og påvirke erhvervslivet i samme retning.

 3. Netværksmøder for NGO'er

  Vi samler alle vores NGO-medlemmer til kvartalvise møder, hvor vi koordinerer fælles indsatsområder og deler viden.

 4. Lovgivning

  Vi holder øje med de vigtige politiske og lovgivningsmæssige processer, hvor vi sammen med vores medlemmer og hver for sig giver inputs og høringssvar, så den danske lovgivning understøtter ansvarlig brug af skovens ressourcer og bidrager til mere ansvarlig skovdrift.

 5. FSC-systemets udvikling

  Vi sørger for, at vores medlemmer med interesse for FSC-systemets udvikling opdateres på vigtige processer og forandringer, og vi bringer deres feedback og holdninger med ind i den internationale FSC-organisation, som FSC Danmark er i tæt dialog med.

 6. Platform for samarbejde med erhvervslivet

  Vi bygger bro mellem NGO-medlemmer og medlemmer fra erhvervslivet. Det kan være i forhold til konkrete projekter eller fælles initiativer, der fremmer ansvarlig skovdrift.

 7. Oplysningsarbejde

  Vi laver oplysningsarbejde og events i samarbejde med interesseorganisationerne i vores medlemsnetværk. Det kan være over for erhvervsorganisationernes medlemmer, i forbindelse med NGO-arrangementer og andre oplysningsaktiviteter. Vores årlige FSC Design Award er et eksempel på et event, som udsprang af et samarbejde mellem sekretariatet og flere NGO-medlemmer.

 8. Udbredelse af FSC

  Vi laver aktiviteter, der skal udbrede FSC – lige fra skoven gennem hele leverandørkæden og til forhandlerleddet. Det sker ofte i samarbejde med medlemmer, der har en specifik interesse i FSC og ansvarlig skovdrift og en særlig målgruppe, som de gerne vil aktivere og engagere i FSC.

 9. FSC og danske skove

  I tæt dialog med vores NGO-medlemmer, og ligeledes medlemmer fra det økonomiske kammer, har vi løbende fokus på, hvordan FSC bidrager til at dokumentere og sikre social, økonomisk og miljømæssig ansvarlig skovdrift. Det er under de officielle revisioner, at den danske FSC-skovstandard revideres og udvikles, men vi har løbende dialog med særligt vores medlemmer om, hvordan skovstandarden virker og ønsker til ændringer og forbedringer samt behov for fortolkninger.

Mere information

Vær med i et ambitiøst netværk

9/10 medlemmer er tilfredse med deres medlemskab.

Melder din organisation sig ind i FSC Danmark, bliver I en del af et ambitiøst netværk af virksomheder og NGO’er, der arbejder for mere ansvarligt skovbrug.

Medlemsfordele for virksomheder

Som virksomhedsmedlem i FSC Danmark har I adgang til en række konkrete fordele og bliver en del af et stærkt netværk. Begge dele styrker jeres engagement i FSC og daglige arbejde med ansvarligt forbrug og produktion i praksis.