Godkendelse af varemærkebrug

Når I bruger FSC's varemærker under en FSC-varemærkelicens, skal det godkendes af FSC Danmark, som ved samme lejlighed kontrollerer indkøbsdokumentation, medmindre andet er aftalt. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til godkendelsesprocessen.

 

Markedsføring med FSC-logo

Godkendelsesprocessen trin for trin

Når I bruger FSC’s markedsføringsmærke, logo, fulde navn eller forkortelsen ”FSC” eller andre FSC-materialer i markedsføring, skal det godkendes hos FSC Danmark, medmindre andet er aftalt med FSC-kontoret (læs mere om denne mulighed her).

trin
01

Hent FSC-markedsføringsmærker

Hent FSC-markedsføringsmærket og andre FSC-materialer fra trademarkportal.fsc.dk, som I fik adgang til, da jeres licens blev udstedt.

trin
02

Orienter dig i varemærkekravene

Før I sender FSC-varemærkebrug til godkendelse og tager FSC-varemærker i brug, skal I orientere jer i varemærkeguiden til ikke-FSC-certificerede virksomheder. Sørg for, at I overholder reglerne, når det gælder mindstestørrelse, obligatoriske elementer, afstand rundt om FSC-mærket og de øvrige regler. Se de væsentligste regler og inspiration her.

trin
03

Indsæt og brug FSC-varemærker i materialer

Når I har styr varemærkereglerne, kan I tage varemærkerne i brug og indsætte dem i kommunikations- og markedsføringsmaterialer.

trin
04

Send materialer til godkendelse sammen med indkøbsdokumentation

Materialer med FSC’s varemærker og tekster om FSC, skal sendes til godkendelse i en elektronisk version hos FSC Danmark sammen med indkøbsdokumentation fra jeres leverandør. Læs flere detaljer om kravene til indkøbsdokumentation her. Materialerne sendes til fsclogo@dk.fsc.org, og godkendelsen plejer at kunne foretages i løbet af en til to arbejdsdage. FSC Danmark forbeholder sig retten til at bede om yderligere dokumentation ved samme lejlighed i form af dokumentation for produkters FSC-mærkning. Vi behandler alle dokumenter fortroligt, men opbevarer dem som dokumentation. Markedsførings- og kommunikationsmaterialer med FSC-varemærker først offentliggøres/produceres efter godkendelse.

Al ny brug af FSC’s varemærker skal altid godkendes hos FSC Danmark, medmindre andet er aftalt med FSC Danmark. Dog skal genoptryk af tidligere godkendte materialer ikke godkendes.

trin
05

Ret eventuelle fejl og mangler og send til godkendelse igen

Hvis ikke jeres FSC-varemærkebrug blev godkendt i første omgang, skal I sende korrigerede versioner, indtil I har fået den endelig godkendelse.

trin
06

Gem godkendelse fra FSC Danmark

Gem mailen fra FSC Danmark, hvor jeres materialer er blevet godkendt, I til enhver tid kan dokumentere, at jeres varemærkebrug er godkendt.

trin
07

Brug materialerne

Når I har godkendelsen fra FSC Danmark, kan I offentliggøre jeres FSC-materialer/sende dem til produktion, hvis det eksempelvis er materialer, som skal trykkes/printes.

Krav til indkøbsdokumentation og mærkning

Markedsføring og kommunikation med FSC-varemærker under en licens forudsætter jf. FSC® Varemærkeguide til ikke-certificerede virksomheder, at din virksomhed altid har dokumentation for, at produkter er FSC-mærkede og indkøbt som FSC-certificerede direkte fra FSC-certificerede leverandører*, inden markedsføringen kan påbegyndes.

I forbindelse med FSC Danmarks godkendelse af jeres FSC-varemærkebrug kontrollerer vi indkøbsdokumentationen. Den dokumentation, der kræves for de enkelte produkter, er som følger:


Handelsdokumenter f.eks. i form af fakturaer. Følsomme oplysninger må gerne skærmes, men FSC-claims (FSC 100%, FSC Mix eller FSC Recycled) for de certificerede produkter og jeres leverandørs FSC-certifikatkode (XX-CoC-000000) skal fremgå tydeligt.


FSC Danmark forbeholder sig retten til at bede om yderligere dokumentation ved samme lejlighed i form af dokumentation for produkters FSC-mærkning (billede eller artwork-fil af FSC-mærkning på produktet og/eller dets emballage). Læs mere om, hvordan I sikrer korrekt mærkning her.

* Undtagelser fra at købe direkte fra FSC-leverandører kan være ved køb af private label-produkter eller fra leverandører, som blot fylder ikke-træbaserede produkter i FSC-mærkede emballager uden at ændre emballagen. Kontakt FSC Danmark for en vurdering af jeres leverandørkæde.

Selvgodkendelse – når der er brug for mere fleksibilitet

Hvis din organisation bruger FSC’s varemærker i mange (forskellige) materialer og derfor har behov for mange godkendelser, kan I ansøge om at blive godkendt til selv at godkende jeres brug af FSC-varemærker. I stedet for at FSC Danmark kontrollerer og godkender jeres varemærkebrug fra gang til gang, laver vi en årlig stikprøvekontrol af varemærkebrug, indkøbsdokumentation og mærkning. Her gælder de samme krav til indkøbsdokumentation og mærkning som ved almindelig godkendelse. Godkendelse til egenkontrol kræver bl.a., at I opnår et antal fejlfri godkendelser, har en intern varemærkekontrollør og procedurer for den interne godkendelse. Kontakt FSC Danmark for mere information om denne mulighed.
 

Er produktet korrekt mærket? Følg disse trin

Er produktet korrekt mærket? Følg disse trin.

FSC-certificerede leverandører er ansvarlige for at sikre, at produkter FSC-mærkes korrekt i overensstemmelse med FSC's standarder, og at dette godkendes. FSC Danmark opfordrer dog til, at alle, som er involveret i handel med mærkede produkter, er opmærksomme på, at mærkningen er korrekt.  Det kan gøres ved at følge nedenstående trin. I nogle tilfælde kan enkelte trin være tilstrækkelige, og i andre tilfælde kan det give mening at gå videre med flere af dem.

Se alle grafiske krav til FSC-mærkning (on-product mærkning) her. Har I spørgsmål til mærkning, så kontakt jeres FSC-certificerede leverandør eller FSC Danmark. I kan downloade en udvidet guide til kontrol af FSC-mærkning her.

 

Eksempler på FSC-mærker

 

 1. Anvendes der et officielt FSC on-product mærke?

  Du kan se eksempler liggende og stående FSC on-product mærker ovenfor. Standardfarven er grøn, men der er også andre muligheder. Tjek, at skrifttype, proportioner osv. ser rigtige ud ift. eksemplerne ovenfor.

 2. Indeholder FSC-mærket de obligatoriske elementer?

  De obligatoriske elementer i FSC on-product mærket er

  • FSC-logo og varemærkesymbol (® el. TM)
  • Labeltitel (100%, MIX eller RECYCLED)
  • FSC-licenskode (FSC® C000000)
  • Oftest produkttype (træ, papir osv.).

  FSC-webadresse og mærketekst er frivillige elementer.

 3. Tilhører licenskoden i mærket den virksomhed, som færdiggør eller videresælger produkterne?

  Slå licenskoden op i info.fsc.org (certificate search) og kontroller, at navnet og kontaktoplysningerne om virksomheden i info.fsc.org svarer til den virksomhed, som færdiggør eller videresælger produkterne.

 4. Er virksomheden, som licenskoden tilhører, certificeret til det pågældende mærke, en relevant produkttype og træart (hvis relevant)?

  Kontroller under Products i info.fsc.org, at virksomheden er certificeret til det relevante FSC-mærke (Main Output Category), produkttype og træart (hvis relevant). At en virksomhed er FSC-certificeret, betyder IKKE nødvendigvis, at alle virksomhedens produkter er FSC-certificerede.

Mere information

Certificeringsprocessen fra A-Z

Din organisation er kun få skridt fra at kunne promovere FSC-mærkede produkter med FSC’s varemærker. I kontakter blot FSC Danmark og beder om et ansøgningsskema, som I skal udfylde og returnere. Licenshavere betaler en årlig licenspris, og prisen afhænger af din virksomheds omsætning og behov for FSC-markedsføring.

Se hele vores guide til ansøgningsprocessen nedenfor.

FSC-logoet

Varemærkereglerne for virksomheder med en varemærkelicens er beskrevet i ”FSC® Varemærkeguide til ikke-certificerede virksomheder”, som du finder nedste på denne side.

På denne side finder du de væsentligste regler og inspiration til FSC-varemærkebrug. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til varemærkereglerne.

Skriv gode tekster om FSC

FSC har to online portaler, hvor din organisation kan hente FSC-mærker, logoer og markedsføringsmaterialer.

Login til portalerne er det samme, og typisk udstedt til den ansvarlige for certifikatet eller FSC-licensen. Det kan dog også være udstedt til andre personer i din organisation. Brug funktionen til nulstilling af adgangskoden, hvis ikke du kan huske den. Har I et FSC-certifikat, så kontakt dit certificeringsorgan / gruppeadministrator, hvis du har brug for yderligere hjælp. Har I en varemærkelicens, så kontakt fsclogo@dk.fsc.org.

Få en varemærkelicens

Med en FSC-varemærkelicens kan din virksomhed bruge FSC’s varemærker (f.eks. FSC-logoet) til markedsføring af FSC-mærkede produkter og kommunikation om brug af mærkede produkter som fx emballage. En varemærkelicens udstedes typisk til en butik eller webshop. Hvis du har spørgsmål eller brug for afklaring af, hvorvidt din organisation opfylder betingelserne for en FSC-varemærkelicens, er du altid velkommen til at kontakte os.