Gummi og skovmaterialer

Vores skove rummer udover træ også materialer som gummi, kork, harpiks, rattan og bambus. De kaldes for ”Non Timber Forest Products” (NTFPs) eller på dansk ”ikke-træbaserede skovprodukter”. De anvendes i et hav af produkter, og ligesom med træ skal vi bruge dem med omtanke. Det vil sige, at vi skal sikre, at de kommer fra ansvarligt drevne skove, hvor sociale og miljømæssige forhold er i orden. Indgår de i FSC-certificerede produkter, gælder FSC's certificeringskrav også for dem. I FSC Danmark arbejder vi for, at flere får øjnene op for skovens mange materialer, og at de i højere grad indkøbes ansvarligt.

FSC-certificeret bambusskov

Vigtigt at vide om skovmaterialer

FSC’s krav til sporbarhedscertificering og brug af materialer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder i FSC-certificerede produkter gælder alle skovbaserede materialer i et produkt, hvor materialerne udgør en del af produktets funktion. Med andre ord gælder de også - med få undtagelser - for ikke-træbaserede materialer som eksempelvis harpiks, bambus, kork, gummi og rattan, som kan findes i skove rundt omkring i verden. De få undtagelser kan du læse om i vores standard for sporbarhedscertificering (FSC-STD-40-004 V3-1). 

Ikke-træbaserede skovmaterialer har stor betydning for såvel skovejere som lokalbefolkninger, da salget af dem til forskellige sektorer skaber lokale arbejdspladser og økonomi. Men produktionen og forvaltningen af dem kan omvendt også have en negativ effekt på skove, biodiversitet, lokalbefolkninger og arbejdere, hvis ikke den foregår på en ansvarlig måde.

Harpiks

Case: FSC-certificeret linoleum

På nuværende tidspunkt (start 2022) kan man ikke få FSC-certificeret linoleum, men det ændrer sig forhåbentlig! På grund af et meget lavt udbud af FSC-certificeret harpiks er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at producere og indkøbe FSC-certificeret linoleum, der ud over harpiks består af de skovbaserede materialer træmel og papir og andre ikke-skovbaserede materialer. Den manglende FSC-harpiks bremser den danske og europæiske møbelbranche i at lancere en række FSC-certificerede møbler, hvor linoleumsdelen for mange er eneste ikke-FSC-certificerede del. Den danske møbelbranche har selv ambitiøse mål om et større FSC-certificeret sortiment og møder krav om det fra kunderne. 

For at løse problemstillingen samt bidrage til ansvarlig produktion og brug af harpiks og træfibre i linoleum har FSC Danmark i samarbejde med producenter og møbebrands sat fokus på udfordringen og håber, at FSC-certificeret linoleum bliver tilgængeligt i markedet. Samarbejdet har involveret møder med møbelbrands, producenter af linoleum og FSC-kontorer i lande med produktion af naturharpiks. Kontakt gerne FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til denne case eller andre skovbaserede materialer.

Case: FSC-certificerede bildæk af naturgummi

FSC-certificeret bildæk

Naturgummi er en hvid mælkeagtig væske, der tappes fra gummitræet, som er hjemmehørende i Sydamerika, men findes i flere dele af verden. Men gummi kan også være syntetisk fremstillet udvundet af olie. Naturgummi er derimod et fornybart naturmateriale med mange fordele, hvis vi passer det. Naturgummi er et vigtigt materiale for mange produkter i vores dagligdag; handsker, sneakers, fodbolde, yogamåtter, balloner, dæk. Omkring seks millioner bønder verden over er ansvarlige for 85% af verdens naturgummiproduktion. Det er primært i landene Thailand, Indonesien, Malaysia, Indien og Vietnam. De driver små plantager  en til fem hektar i det såkaldte gummibælte i klodens tropiske regioner. Det stigende behov for gummi har desværre bidraget til afskovning, herunder områder med høje naturværdier, i forbindelse med etablering af plantager, ligesom vi ser det med kvæg- og landbrug i troperne. Internationale organisationer har også dokumenteret tilfælde af dårlige arbejdsforhold, børnearbejde og sociale konflikter i forbindelse med gummiplantager. FSC-certificering af gummiplantagerne og den efterfølgende leverandørkæde for naturgummiprodukter kan bidrage til at løse udfordringerne og skabe en positiv udvikling, da det sikrer ansvarlig forvaltning af plantagerne, også socialt og miljømæssigt, og sporbarhed. 

I 2021 lancerede den italienske dækproducent Pirelli i et samarbejde med BMW Group de første FSC-certificerede bildæk på verdensplan (foto: Pirelli). Produktionen af bildæk udgør omkring 70% af gummiproduktionen verden over, og lanceringen var en stor milepæl for FSC og samarbejdspartnerne.

 

Gummitræsplantage

 

FSC Danmark leder internationalt projekt

Fra 2022-2025 sætter vi ekstra fokus på mode- og tekstilbranchen på globalt plan, når det nye projekt "Fashion x FSC" rulles ud. Det globale projekt ledes af FSC Danmark og skal sikre, at modeindustrien i stigende grad stiller krav til ansvarlig oprindelse af den viskose og naturgummi, de bruger.

Siden 2019 er der sket en femdobling i efterspørgslen på naturgummi, og det er hovedsageligt bilfirmaer og skobranchen, der viser interesse, da de gerne vil bevæge sig væk fra plastikbaserede syntetiske gummityper, der bruger fossile brændstoffer. Dette skift i retning mod fornybare ressourcer er en positiv nyhed – men det kræver, at der stilles krav til oprindelsen af gummiet og de forhold, det er produceret under. Lige nu kommer 80 - 85 % af den globale naturgummi fra små familieejede skovområder i troperne. Med projektet vil FSC koble den store efterspørgsel med produktion i især Thailand og Vietnam og sikre, at flere skovejere bliver certificerede og hermed sikret en stabil levevej, bedre arbejdsvilkår og samtidig ansvarlig og langsigtet drift af deres plantager.

FSC Natural Rubber Paper (2019)
PDF, Size: 156.99KB

FSC-initiativ for mere FSC-certificeret naturgummi

FSC International har udviklet en brancheerklæring for alle virksomheder, der ønsker at købe ansvarligt naturgummi og derved bidrage til en bedre social og miljømæssig forvaltning af naturgummiplantager verden over samt tilskynde flere virksomheder til at gøre det samme. FSC arbejder aktivt for en bedre fremtid med naturgummi som et fornybart materiale og er også stiftende medlem af den globale platform for bæredygtigt naturgummi.

Mere information

Dansk FSC-skov

Vi arbejder sammen med dansk skovbrug, NGO'er og andre med interesse i skovbrug for at sikre, at FSC både giver inspiration, skaber forandringer og er nemmere at implementere på de danske skovejendomme. Omdrejningspunktet er den danske FSC-standard for skovcertificering, der er et effektivt og attraktivt redskab til at dokumentere ansvarlig skovdrift, både når det gælder drift, sociale forhold og miljømæssige hensyn. Vi ser samtidig FSC som en løftestang for udbredelsen af naturtiltag i de danske skove. Tag kontakt, hvis du er interesseret i skovcertificering eller FSC i dansk skovbrug.

Bæredygtigt tropisk træ

"Use it or lose it". I FSC tror vi på, at man gennem køb af tropisk træ fra FSC-certificerede skove i troperne kan skabe en positiv udvikling for dyr, natur og mennesker. Gennem brug af FSC-certificeret tropisk træ i fx møbel- og byggesektoren kan vi give skovejere i troperne et incitament til at bevare skoven og undgå skovrydning til fordel for kvægbrug og afgrøder. FSC Danmark laver en lang række aktiviteter omkring tropisk træ i Danmark og udlandet for at udbrede brugen af ansvarligt tropisk træ. Kontakt os for mere info og samarbejde.

FSC-træ i offentligt projekt på Aarhus Havn

Det offentlige Danmark køber hvert år ind for 380 milliarder kroner. I FSC Danmark arbejder vi på, at det offentlige indkøbs andel af træ- og papirprodukter samt andre skovbaserede materialer med ansvarlig oprindelse stiger. Til gavn for skov, dyr og mennesker og de mange FSC-certificerede virksomheder, der har investeret i at dokumentere ansvarlige træprodukter gennem FSC.

Kulbroen i Aarhus Sydhavn

Træ er et af de vigtigste byggematerialer, vi har, og en efterspurgt løsning i bæredygtigt byggeri. I FSC Danmark arbejder vi for, at den danske byggebranche er med helt fremme, når det gælder brugen af FSC-certificeret træ og træ fra ansvarligt drevne skove.

FSC i møbel og designbranchen

Træ er og har længe været et af de foretrukne materialer i møbel- og designbranchen - lige fra de klassiske møbeldesigneres tid og frem til i dag. I FSC Danmark har vi et godt samarbejde med den danske designbranche om at sikre, at det velkendte og respekterede danske design også er lig med ansvarlig brug af træ og FSC-certificering.

FSC har længe været udbredt i den grafiske branche

Papir og emballage af træfibre er del af de fleste menneskers hverdag. På trods af øget digitalisering vokser det globale papirforbrug, og det samme gælder efterspørgslen på træbaseret emballage. I FSC Danmark arbejder vi på, at FSC-andelen af det danske forbrug af papir, emballage og andre produkter af fibermasse stiger, så vi sikrer, at fibrene har en ansvarlig oprindelse. Den grafiske branche i Danmark har længe været frontrunner, når det gælder FSC-certificering, så vi i dag har et stort marked for FSC-certificerede grafiske produkter. 

FSC-mærket tøj

FSC er ikke kun relevant inden for de velkendte træ- og papirprodukter. Skovbaserede tekstiler såsom rayon, viskose, modal og lyocell vinder frem som en del af mode- og tekstilbranchens tiltag inden for bæredygtighed. I FSC Danmark samarbejder vi med branchen om at sikre ansvarlig brug af træ i tøj og tekstilprodukter, og i 2020 kom den første FSC-certificerede tøjkollektion i butikkerne i Danmark.

FSC i detailhandlen

Skovene leverer materialer til rigtig mange produkter i dansk detailhandel, som er en vigtig samarbejdspartner for FSC-mærket og FSC Danmark. Vi samarbejder med flere aktører i sektoren for at udbrede mærkningen i deres sortiment og øge kendskabet til FSC blandt de danske forbrugere. Det handler ikke kun om selve kendskabet, men også om at gøre danskerne opmærksomme på, at og hvorfor det er vigtigt, at vi passer på verdens skove.

Fokusområder

Vi arbejder hver dag på mange fronter for at udbrede kendskabet til FSC-mærket i Danmark og øge markedsandelen af FSC-certificerede produkter. Vi har en række fokusområder, hvor vi gennem projekter, netværk og oplysning sætter FSC og ansvarlig brug af verdens skove på dagsordenen. Vi arbejder bl. a. med den offentlige sektor, dansk skovbrug, NGO'er og alle brancher, der bruger træ, papir og andre skovbaserede materialer.