Sporbarhedscertificering (CoC)

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

FSC-sporbarhedscertificering

Forhandler I FSC-mærkede produkter til en slutkunde?

Forhandlere, der sælger færdige FSC-certificerede og FSC-mærkede produkter til en slutkunde, kan nøjes med en varemærkelicens, hvis de blot vil bruge FSC’s varemærker i markedsføring og kommunikation for disse produkter. Det gælder også virksomheder, som vil fortælle om deres forbrug af FSC-certificerede produkter som f.eks. møbler, emballage, kontorartikler osv.
 

Sporbarhed fra ansvarlig kilde og skov til slutprodukt

Med en FSC-sporbarhedscertificering kan virksomheder som eksempelvis møbelproducenter, producenter af byggematerialer, grafiske virksomheder og handelsvirksomheder videresælge og promovere produkter som FSC-certificerede. Sporbarhedscertificeringen sikrer, at virksomhedernes FSC-certificerede produkter er lavet af træ og andre skovbaserede materialer fra velforvaltede skove og andre ansvarlige kilder. 


Certificeringen kræver blandt andet, at virksomheder kan adskille FSC-certificerede materialer fra ikke-godkendte materialer. Det gælder fra en virksomhed modtager certificerede materialer, tager dem på lager, bruger dem til produktion eller videresalg og afsender og sælger dem til en kunde. Dette skal virksomheden have processer og procedurer, der sikrer. Certificeringen kræver også, at man via registrering kan dokumentere, at salget af FSC-certificerede produkter stemmer overens med indkøbet af FSC-certificerede produkter og lagerbeholdning. FSC-certificeringen udstedes af et eksternt certificeringsorgan eller en gruppeadministrator, som årligt kontrollerer, at virksomhederne fortsat lever op til FSC’s sporbarhedskrav.

FSC-certificerede virksomheder må mærke FSC-certificerede produkter med FSC’s produktmærker og sælge dem videre med FSC-status til kunder via FSC-claims (eksempelvis FSC 100% og FSC Mix 70%) på fakturaer og følgesedler.

Sporbarhed fra skov til slutprodukt

 

Skal din virksomhed certificeres?

 1. Skal min virksomhed FSC-certificeres?

  For at et produkt kan anprises som FSC-certificeret skal der være en ubrudt kæde af virksomheder, der uafhængigt af hinanden er certificeret af et FSC-godkendt certificeringsorgan, og som dækker alle ændringer i det juridiske ejerskab over produktet fra den certificerede skov eller genvindingspunktet (genbrugskilden) hen til den virksomhed, der sælger produktet med et FSC-claim i salgsdokumenterne (eksempelvis FSC 100% eller FSC Mix 70%), og/eller til det tidspunkt, hvor produktet er færdigt og FSC-mærket.

  Virksomheder i leverandørkæden for skovbaserede produkter, som har juridisk ejerskab over certificerede produkter og udfører mindst én af de følgende aktiviteter, skal have deres egen FSC-sporbarhedscertificering:

   

  • sælger FSC-certificerede produkter med FSC-claims i salgsdokumenterne
  • mærker produkter som FSC-certificerede
  • producerer eller ændrer sammensætningen (f.eks. iblander eller tilføjer skovbaserede materialer til produktet) eller den fysiske integritet for produkter solgt med FSC-claims (f.eks. ompakker, ommærker)
  • promoverer FSC-certificerede produkter, bortset fra færdige og FSC-mærkede produkter, der må promoveres af ikke-certifikatindehavere (f.eks. detailhandlere) i henhold til FSC's varemærkeguide for ikke-certificerede virksomheder.

   

  Bemærk, at FSC-claims er påkrævet i tilfælde, hvor kunder ønsker at bruge de FSC-certificerede produkter som input i produktionen af andre FSC-certificerede produkter og/eller vil videresælge dem som FSC-certificerede.

 2. I hvilke situationer behøver en virksomhed ikke være FSC-certificeret?

  FSC-certificering er ikke påkrævet af virksomheder, som yder services til FSC-certificerede virksomheden uden at tage juridisk ejerskab over de certificerede produkter, herunder:

   

  • agenter og auktionshuse, der arrangerer handel med certificerede produkter mellem køber og sælger
  • udbydere af logistiske services, transport og/eller midlertidig opbevaring eller opmagasinering af certificerede produkter, uden at deres sammensætning eller fysiske integritet ændres
  • underleverandører, der arbejder under en outsourcingaftale i henhold til outsourcingkravene i FSC-CoC-standarden

   

Mere information om certificering

Certificeringsprocessen fra A-Z

Kom godt i gang med certificeringsprocessen, der starter med, at din virksomhed skal indhente et tilbud på certificering hos et FSC-godkendt certificeringsorgan eller en gruppeadministrator.

FSC-certificeringskrav

FSC’s CoC-certificeringskrav omhandler primært sporbarhed på de FSC-certificerede materialer og produkter, som din virksomhed køber og sælger, uanset om I er en produktions- eller handelsvirksomhed. Hertil kommer en række ledelsessystemkrav, som man også kender fra andre certificeringsordninger- og systemer.

Certificeringstyper

Der er tre certificeringstyper inden for FSC-CoC-certificering. Individuel certificering, gruppecertificering og multi-site-certificering. Hvilken certificeringstype din virksomhed skal vælge, afhænger blandt andet af jeres behov, størrelse og den type organisation I er.

Gruppecertificering er en god løsning for mange mindre virksomheder

Er I en mindre virksomhed, kan FSC-gruppecertificering være en nemmere vej til at blive certificeret og administrere certificeringen i det daglige. For at blive FSC-certificeret gennem en gruppe, hvor andre virksomheder også er certificeret, må din virksomhed højest have, hvad der svarer til 15 fuldtidsansatte eller højest 25 ansatte og en omsætning under 1.000.000 US dollars årligt.

Omkostninger til certificering

Den eksterne udgift til certificering varierer fra virksomhed til virksomhed. De eksterne certificeringsomkostninger omfatter en afgift til FSC International, som driver og udvikler FSC-systemet, og prisen for at få et eksternt FSC-godkendt certificeringsorgan til at udstede og kontrollere jeres certificering.

FSC Recycled bord fra Thors Design (foto: Thors Design)

FSC har et mærke og en certificeringsløsning til produkter lavet af genanvendte materialer, som hedder FSC Recycled. For at kunne mærke og sælge produkter som FSC Recycled skal man kunne dokumentere, at de er lavet af genanvendt materiale og lever op til de fleste af de andre certificeringskrav i FSC’s CoC-standard.

ILO-krav i CoC-kæden

På denne side kan du finde et stort udvalg af vejledningsmaterialer vedrørende FSC’s krav til arbejdstagerrettigheder for FSC-certificerede virksomheder såsom en dansk præsentation af kravene og en dansk redigerbar egenvurdering med eksempler på dokumentation og relevant dansk lovgivning. Du kan også finde links til webinarer og internationale materialer om FSC’s krav til arbejdstagerrettigheder.

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.