Papir og emballage

Papir og emballage af træfibre er del af de fleste menneskers hverdag. På trods af øget digitalisering vokser det globale papirforbrug, og det samme gælder efterspørgslen på træbaseret emballage. I FSC Danmark arbejder vi på, at FSC-andelen af det danske forbrug af papir, emballage og andre produkter af fibermasse stiger, så vi sikrer, at fibrene har en ansvarlig oprindelse. Den grafiske branche i Danmark har længe været frontrunner, når det gælder FSC-certificering, så vi i dag har et stort marked for FSC-certificerede grafiske produkter. 

FSC har længe været udbredt i den grafiske branche

Den grafiske branche har taget FSC til sig

FSC-papirandel på 80%

I 2021 estimerede FSC Danmark i samarbejde med FSC Danmark-medlem og erhvervsorganisation for den grafiske branche Grakom, at knap 80% af det samlede papirsalg til danske trykkerier er FSC-certificeret. Estimatet var baseret på en rundspørge blandt danske papirgrossister. I 2016 viste en lignende undersøgelse en FSC-andel på rundt regnet 50%. At der ruller så meget FSC-certificeret papir gennem trykmaskinernee, betyder ikke, at tryksagerne automatisk bliver FSC-certificeret og mærket. Det kræver, at kunderne ude hos de grafiske virksomheder og trykkerierne aktivt kræver FSC-mærkede tryksager. På den måde kan kundene få dokumentation for papir med en ansvarlig oprindelse og synliggøre dette over for deres egne kunder og interessenter.

De kommende år handler det om at få øget efterspørgslen både i det private og offentlige indkøb, så trykkerierne i højere grad putter FSC-mærket på tryksagerne. Papiret er klart, men mærket skal vælges til. Det indebærer udover helt almindelig oplysning en indsats for, at de krav, der stilles til FSC-certificerede tryksager i dag, bliver bedre implementeret, og at flere stiller dem. Og at budskabet om, at man ikke får en FSC-mærket tryksag, bare fordi papiret er certificeret, bliver udbredt.

Stor efterspørgsel på FSC-mærket emballage

Interessen for FSC-mærket emballage, hangtags og lignende sekundære produkter af pap og papir er stærkt stigende. Det mærker vi dagligt i FSC Danmark. For at understøtte udviklingen og sikre korrekt mærkede produkter har vi udviklet nye vejledninger på området og afholder løbende webinarer om det. Vejledningerne kan findes her under "Markedsføring og varemærkebrug".

FSC-mærket emballage er efterspurgt

 

Træfibre er populære, men skal bruges ansvarligt

Mange virksomheder og organisationer leder konstant efter nye materialer i jagten på mere ansvarlige og miljøvenlige løsninger. Vi ser, at mange skifter fra ikke-træbaserede materialer til træbaserede løsninger som et skridt på vejen. Men alene at skifte fra én materialetype til en anden må ikke i sig selv blive løsningen. Når man skifter til træbaserede løsninger, er det vigtigt at sikre sig, at træfibrene er fra ansvarligt drevne skove og/eller andre ansvarlige kilder som f.eks genbrug. Det kan man sikre med FSC-certificerede materialer. I FSC Danmark arbejder vi for, at de populære træfibre anvendes ansvarligt og med omtanke. FSC har et specifikt mærke til produkter af genanvendte materialer, FSC Recycled, og genbrugsmaterialer er sidestillet med nye fibre fra FSC-certificerede skove i FSC's FSC Mix-mærke. På den måde er genbrug og cirkularitet en del af FSC-systemet og FSC's bidrag til ansvarlig brug af verdens skovressourcer.

Mere information

Dansk FSC-skov

Vi arbejder sammen med dansk skovbrug, NGO'er og andre med interesse i skovbrug for at sikre, at FSC både giver inspiration, skaber forandringer og er nemmere at implementere på de danske skovejendomme. Omdrejningspunktet er den danske FSC-standard for skovcertificering, der er et effektivt og attraktivt redskab til at dokumentere ansvarlig skovdrift, både når det gælder drift, sociale forhold og miljømæssige hensyn. Vi ser samtidig FSC som en løftestang for udbredelsen af naturtiltag i de danske skove. Tag kontakt, hvis du er interesseret i skovcertificering eller FSC i dansk skovbrug.

Bæredygtigt tropisk træ

"Use it or lose it". I FSC tror vi på, at man gennem køb af tropisk træ fra FSC-certificerede skove i troperne kan skabe en positiv udvikling for dyr, natur og mennesker. Gennem brug af FSC-certificeret tropisk træ i fx møbel- og byggesektoren kan vi give skovejere i troperne et incitament til at bevare skoven og undgå skovrydning til fordel for kvægbrug og afgrøder. FSC Danmark laver en lang række aktiviteter omkring tropisk træ i Danmark og udlandet for at udbrede brugen af ansvarligt tropisk træ. Kontakt os for mere info og samarbejde.

FSC-træ i offentligt projekt på Aarhus Havn

Det offentlige Danmark køber hvert år ind for 380 milliarder kroner. I FSC Danmark arbejder vi på, at det offentlige indkøbs andel af træ- og papirprodukter samt andre skovbaserede materialer med ansvarlig oprindelse stiger. Til gavn for skov, dyr og mennesker og de mange FSC-certificerede virksomheder, der har investeret i at dokumentere ansvarlige træprodukter gennem FSC.

Kulbroen i Aarhus Sydhavn

Træ er et af de vigtigste byggematerialer, vi har, og en efterspurgt løsning i bæredygtigt byggeri. I FSC Danmark arbejder vi for, at den danske byggebranche er med helt fremme, når det gælder brugen af FSC-certificeret træ og træ fra ansvarligt drevne skove.

FSC i møbel og designbranchen

Træ er og har længe været et af de foretrukne materialer i møbel- og designbranchen - lige fra de klassiske møbeldesigneres tid og frem til i dag. I FSC Danmark har vi et godt samarbejde med den danske designbranche om at sikre, at det velkendte og respekterede danske design også er lig med ansvarlig brug af træ og FSC-certificering.

FSC-mærket tøj

FSC er ikke kun relevant inden for de velkendte træ- og papirprodukter. Skovbaserede tekstiler såsom rayon, viskose, modal og lyocell vinder frem som en del af mode- og tekstilbranchens tiltag inden for bæredygtighed. I FSC Danmark samarbejder vi med branchen om at sikre ansvarlig brug af træ i tøj og tekstilprodukter, og i 2020 kom den første FSC-certificerede tøjkollektion i butikkerne i Danmark.

FSC-certificeret bambusskov

Vores skove rummer udover træ også materialer som gummi, kork, harpiks, rattan og bambus. De kaldes for ”Non Timber Forest Products” (NTFPs) eller på dansk ”ikke-træbaserede skovprodukter”. De anvendes i et hav af produkter, og ligesom med træ skal vi bruge dem med omtanke. Det vil sige, at vi skal sikre, at de kommer fra ansvarligt drevne skove, hvor sociale og miljømæssige forhold er i orden. Indgår de i FSC-certificerede produkter, gælder FSC's certificeringskrav også for dem. I FSC Danmark arbejder vi for, at flere får øjnene op for skovens mange materialer, og at de i højere grad indkøbes ansvarligt.

FSC i detailhandlen

Skovene leverer materialer til rigtig mange produkter i dansk detailhandel, som er en vigtig samarbejdspartner for FSC-mærket og FSC Danmark. Vi samarbejder med flere aktører i sektoren for at udbrede mærkningen i deres sortiment og øge kendskabet til FSC blandt de danske forbrugere. Det handler ikke kun om selve kendskabet, men også om at gøre danskerne opmærksomme på, at og hvorfor det er vigtigt, at vi passer på verdens skove.

Fokusområder

Vi arbejder hver dag på mange fronter for at udbrede kendskabet til FSC-mærket i Danmark og øge markedsandelen af FSC-certificerede produkter. Vi har en række fokusområder, hvor vi gennem projekter, netværk og oplysning sætter FSC og ansvarlig brug af verdens skove på dagsordenen. Vi arbejder bl. a. med den offentlige sektor, dansk skovbrug, NGO'er og alle brancher, der bruger træ, papir og andre skovbaserede materialer.