De bakker op om FSC

FSC-mærket er som det eneste af sin slags skabt af både miljøorganisationer, sociale organisationer og virksomheder i et lige og demokratisk fællesskab. Det er helt afgørende for vores mission om at sikre ansvarligt drevne skove for nuværende og kommende generationer.

FSC nyder stor og bred opbakning

Bred opbakning - men hvem er de?

FSC tilbyder en platform for dialog, hvor forskellige og til tider modsatrettede interesser kan mødes omkring at skabe løsninger. Blandt FSC’s støtter kan du derfor møde: skovejere og skovens brugere, sociale organisationer som fagforeninger eller oprindelige folks sammenslutninger, miljøorganisationer som ornitologforeninger, regnskovsgrupper og dyrebeskyttelsesorganisationer samt virksomheder fra de største globale brands til en lille, nystartet møbelvirksomhed og deres brancheorganisationer.

Alle bakker de op om FSC – herunder kan du læse nogle eksempler på, hvem de er og hvorfor.

WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden anbefaler FSC, når du skal købe træ- og skovbaserede produkter, eller hvis du arbejder med certificering af skov.  

CAT-analysen konkluderer, at FSC med sit stærkere system er den mest troværdige certificeringsordning til skovdrift i øjeblikket. Uafhængig forskning bekræfter også, at FSC-certificering har positiv effekt på miljøet, social udvikling og forvaltning af skoven.

Sådan konkluderer WWF i deres analyse af forskellige certificeringsordninger til skovdrift og træ.

Danske og globale virksomheder 

Blandt de danske certificerede virksomheder og medlemmer af FSC Danmark finder du stort set alle toneangivende virksomheder i Danmark – uanset om de er multinationale brands eller bare virksomheder med en stærk ansvarlig forretningside og mission.

Medlemmerne af FSC Danmark er de virksomheder og organisationer, som har valgt at melde sig ind oveni deres certificering eller andet engagement i FSC, fordi de gerne aktivt vil arbejde for udbredelsen af FSC og mere ansvarlig brug af klodens skove.

Den danske stat og de offentlige indkøbere

Det offentlige viser deres støtte til FSC

Der peges på FSC blandt andre ordninger, når indkøbere i de danske kommuner og regioner anbefales at stille krav til "dokumenterbart bæredygtigt træ". Det fremgår af den offentlige indkøbsvejledning. Indkøbsvejledningen er obligatorisk at følge for de statslige indkøbere og bygherrer - eksempelvis ministerier, direktorater og styrelser.

I FSC Danmark er vi stolte over, at den danske stat og det offentlige på den måde viser deres støtte til FSC. En støtte vi også ser ude i skovene, hvor alle danske statsskove er FSC-certificerede og har været det i en årrække.

Forbrugerrådet TÆNK

TÆNK anbefaler FSC

Forbrugerrådet TÆNK gennemgår med jævne mellemrum mærkerne på det danske marked for at støtte forbrugerne i, hvilke mærker TÆNK anbefaler, at man vælger. Forbrugerrådet har i deres seneste opgørelse udvalgt 17 mærker, som de vurderer er troværdige og gør en reel forskel. FSC er udvalgt som det eneste mærke af sin slags på listen.

Brancheforeninger og erhvervsorganisationer

FSC er en platform, der samler mange organisationer. Derfor tæller vores støtter og medlemmer også de toneangivende brancheforeninger og erhvervsorganisationer. Det er vigtigt for os at samarbejde med dem, da det er igennem dem, vi kan sikre, at vi når bredden og laver løsninger, som favner alle medarbejdere og virksomheder.

Mere information

FSC - en robust certificering

Når man vælger en ekstern mærknings- og certificeringsordning, er det essentielt, at den er troværdig og robust. En bred skare af interessenter skal inddrages og have medbestemmelse, når kriterierne bag ordningen fastsættes eller opdateres. Ordningen skal også sikre, at det stærkest mulige kontrolsystem er sat op for at sikre, at kravene bag standarden overholdes år efter år.

FSC's opbygning og struktur

FSC har en unik demokratisk opbygning som organisation og et finmasket kontrolsystem, som gør FSC til en stærk samarbejdspartner og et robust certificeringssystem.

FSC's indsats har global effekt

FSC er en global certificeringsordning, og selvom man måske producerer eller køber produkter lavet af træ fra Danmark, har efterspørgsel på FSC en global effekt. Når man køber FSC-certificerede produkter, er man nemlig med til at støtte FSC’s arbejde for at skabe en bæredygtig udvikling i verdens skove med særligt fokus på verdens mest udsatte skovområder.

FSC og mennesker

FSC Danmark modtager ofte spørgsmål om, hvad forskellene er på FSC og andre ordninger til certificering af ansvarlig skovdrift. Nedenfor er en liste over de karakteristika og krav, som adskiller FSC fra andre ordninger med samme formål.

Et stærkt FSC for fremtiden

FSC er den certificeringsordning i verden, som forbrugere og virksomheder har mest tillid til. Det er vi, fordi vi tager vores integritet og kvaliteten i vores løsninger meget seriøst. Hvis vi gerne vil blive ved med at nyde den tillid, skal vi blive ved med at udvikle nye løsninger og bruge den nyeste teknologi til at gøre certificering nemmere, mere sikker og billigere. Men vi skal også arbejde hårdt og fokuseret på, at vores mærke ikke misbruges, og at man nemt kan klage og blive taget seriøst, hvis man oplever ting, der er, som de ikke bør være. Har du spørgsmål eller feedback til emnet, så kontakt os gerne. 

Hvad gør FSC unik?

FSC var den allerførste pioner indenfor certificering af skov og har mere end 25 års erfaring med ansvarlig skovdrift. Udover at være den ældste certificeringsordning er vi også den mest ambitiøse og i naturlig forlængelse deraf også den ordning, som nyder størst tillid fra forbrugere, NGO'er og virksomheder verden over.